Mission

Missionen er til for at beskrive eksistens­berettigelsen for en virksomhed. JM Systems har defineret missionen som:


JM Systems vil udvikle og vedlige­holde special­designede soft­ware­systemer, der effektivt under­støtter brugernes arbejds­processer, samtidig med at de er bruger­venlige at arbejde med for slutbrugerne

Vision

Visionen er en erklæring, som beskriver, hvorledes en virksomhed ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. JM Systems' vision lyder:


JM Systems skal være små og mellem­store virksom­heders fore­trukne sam­arbejds­partner når det gælder special­designede soft­ware­løsninger. JM Systems vil samtidig opleves som en virksomhed, der skaber brug­bare resultater for kunden via dialog, engagement og professionalisme.